Jogi nyilatkozatÁltalános szabály:

Jelen jognyilatkozat a tulajdonos által üzemeltetett http://www.legzotorna.hu portálon közzétett tartalom igénybevevője általi használatának feltételeit tartalmazza. A honlapra történő belépés és a honlap használata kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, továbbá a Magyar Köztársaság jogszabályaival összhangban megengedett.

Szerzői jog:

A tartalom elérésével, az olvasó elfogadja az alábbiakban részletezett feltételeket:
Az http://www.legzotorna.hu portálon található tartalom Szabó Zsolt tulajdonát képezi, kivéve a holnapfejlesztéskor beépített webkellék és design elemeket, amelyek a fejlesztő Csutár Márk Tibor kizárólagos tulajdonát képezik. (továbbiakban együttesen Kerti Mária és Csutár Márk Tibor: tulajdonos). A tulajdonos fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A kiadó előzetes és írásos hozzájárulása nélkül tilos a portál egészének vagy részeinek felhasználása. A lap tartalmának egyes részeit a felhasználó kizárólag magánfelhasználás céljából merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja. Ezen részek további felhasználása, sokszorosítása, terjesztése, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele szigorúan tilos. A jogosulatlan vagy törvénysértő felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az http://www.legzotorna.hu tartalmát kizárólag egyértelmű, minden közlésnél feltüntetett hivatkozással és a tulajdonos engedélyével lehet átvenni. A honlapon szereplő fotókat, cikkeket, videókat a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni. A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. szerzői jogi törvény  alkalmazásában adatbázis: önálló művek, adatok vagy egyéb tartalmi elemek valamely rendszer vagy módszer szerint elrendezett gyűjteménye, amelynek tartalmi elemeihez - számítástechnikai eszközökkel vagy bármely más módon - egyedileg hozzá lehet férni. A szerzői jog megsértése esetén a szerző a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet. A szerzői jogi törvényben szabályozott személyhez fűződő joga megsértése esetén a szerző a polgári jog általános szabályai szerint sérelemdíjat is követelhet.

Védjegyek

Minden, a honlapon használt védjegy (márkanév, logo stb.) a tulajdonos, vagy a megfelelő birtokosok tulajdonában vagy, licenszhasználatában áll.

A honlap tartalma

A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére az tulajdonos nem ad garanciát. A honlapon található információk semmiképpen sem jelentenek felhívást a tulajdonossal kezdeményezendő jogvitára. Az tulajdonos vagy megbízottai nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt hasznot, közvetett, járulékos vagy következményei erkölcsi veszteséget is), amelyek a http://www.legzotorna.hu honlapjára történő belépésből vagy azok használatából erednek. A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére a tulajdonos nem ad garanciát. Az http://www.legzotorna.hu nem vállal felelősséget a tájékoztatásából származó esetleges félreértésekért A tulajdonos fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Kapcsolódó honlapok

A http://www.legzotorna.hu tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz a tulajdonos csupán hozzáférést közvetít, azonban sem a tulajdonos, sem az alkalmazottai, sem megbízottai nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezekért a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a tulajdonos, vagy megbízottja átnézte, vagy jóváhagyta. Amennyiben Ön kapcsolódó honlapról az http://www.legzotorna.hu honlapra szeretne visszajutni, akkor vagy a "back", "vissza" gombokkal/nyilakkal, vagy a honlap domain nevének (http://www.legzotorna.hu) begépelésével jut vissza.

Egyéb információk, melyeket felhasználhatunk:

Talán hallott már az ún. cookie-ról. Ezek file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerver számítógép a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy Ön már járt a honlapjainkon és megadott a részünkre bizonyos adatokat, így ezeket az adatokat nem kéri újra. A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére. A cookie-k visszautasítása esetén lehetséges, hogy nem tudja honlapunk egyes részeit meglátogatni vagy testreszabott információkat fogadni. Emellett szeretnénk honlapunk szolgáltatásait folyamatosan javítani azáltal, hogy lemérjük az egyes honlapok látogatottságát az oldalra vagy képekre történő klikkelések számával. Honlapunk elmenthet olyan információkat az Ön computeréről mint az IP-cím (ez egy szám, amely az Ön gépét azonosítja minden esetben mikor meglátogat egy honlapot), böngészője típusát, computere operációs rendszerét. Mindez azt biztosítja, hogy a honlapunk látogatóinknak a legjobb webélményt és hatékony információs forrást jelentsen. Ezen információk nem személyes adatok.

Az információk biztonsága:

Minden ésszerű intézkedést megteszünk azért, hogy személyes információit biztonságban tudhassa. Minden Ön által szolgáltatott személyes információhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, azért, hogy a jogosulatlan hozzáférést, a személyes adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását megelőzzük. Viszont kérjük vegye figyelembe, hogy kötelességünk kiadni személyes adatait akkor, ha ezt törvény, bírósági, más hatósági végzés írja elő nekünk.

A Jogi Figyelmeztetés megváltoztatása:

Fenntartjuk a változtatás jogát, amelyeket Szabó Zsolt saját hatáskörében eszközöl. Jelen jognyilatkozat 2014. október 01-én lép hatályba.